شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۸
در این مطلب به اطفال نامشروع و نکات مربوط به آن میپردازیم.

اطفال نامشروع و وضعیت حقوقی آن ها

در این مطلب به اطفال نامشروع و نکات مربوط به آن میپردازیم. وضعیت حقوقی اطفال نامشروع قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه و در راه حمایت از خانواده مشروع و به منظور جلوگیری از گسترش روابط...
این عکس به اجرای صیغه طلاق اشاره دارد که در این مقاله به آن میپردازیم

اجرای صیغه طلاق وچند نکته که باید به آن توجه داشت

در این مطلب به اجرای صیغه طلاق و نکات مربوط به آن میپردازیم. شرایط اجرای صیغه طلاق ماده 1134 قانون مدنی مقرر می دارد: « طلاق باید به صیغه‌ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد...
قرابت سببی خویشاوندی ناشی از ازدواج است.

قرابت سببی و نکات مربوط به آن

قرابت سببی خویشاوندی ناشی از ازدواج است. رابطه ای است بین زن و شوهر با یکدیگر و بین هر یک از زوجین با خویشان نسبی دیگری . قرابت سببی چیست؟ بعضی از حقوق دان ها قرابت...
قرابت نسبی به قرابت در خط مستقیم و قرابت در خط اطراف تقسیم میشود.

قرابت نسبی و نکات مربوط به آن

قرابت نسبی به قرابت در خط مستقیم و قرابت در خط اطراف تقسیم میشود. قرابت نسبی چیست؟ تعریف و اقسام قرابت نسبی خویشاوندی مربوط به خون است و رابطه است بین دو نفرکه یکی از نسل دیگری...
تمکین به معنی خاصّ آن است که زن نزدیکی جنسی به طور متعارف با شوهر را بپذیرد

تمکین چیست؟

تمکین دارای معنای خاص و عامّ است. تمکین به معنی خاصّ آن است که زن نزدیکی جنسی به طور متعارف با شوهر را بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجّهی داشته باشد از برقراری...
در این مظلب به نکات مربوط به نفقه زن پس از انحلال ازدواج می پردازیم.

نفقه زن پس از انحلال ازدواج

در این مظلب به نکات مربوط به نفقه زن پس از انحلال ازدواج می پردازیم. نفقه مطلّقه رجعیه: طبق بند اوّل ماده 1109 قانون مدنی : « نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است...
انحلال ازدواج قبل از نزدیکی

انحلال ازدواج قبل از نزدیکی و ۳ نکته مهم

اثر انحلال ازدواج قبل از نزدیکی فروض مختلف: اگر در عقد مَهر ذکر نشده یا عدم مهریه شرط شده باشد و قبل از تعیین مهریه و نزدیکی، نکاح منحل شود بر حسب اینکه علّت انحلال ،طلاق...
 طلاق بائن طلا‌قی است که در قبال آن شوهر نمی‌تواند دوباره به نزد همسر خود بازگردد.

طلاق بائن و انواع آن

 طلاق بائن چیست؟  طلاق بائن طلا‌قی است که در قبال آن شوهر نمی‌تواند دوباره به نزد همسر خود بازگردد. انواع طلاق بائن ماده 1145 قانون مدنی مقرر می دارد: « در موارد زیل طلاق بائن است:  طلاقی که...
مقصود از شرایط حضانت فرزند شرایطی است که باید در شخصی که نگهداری طفل به او واگذار می شود وجود داشته باشد.

نکات مهم حضانت فرزند در قانون مدنی که باید بدانید

مقصود از شرایط حضانت فرزند شرایطی است که باید در شخصی که نگهداری طفل به او واگذار می شود وجود داشته باشد. شک نیست که حضانت را باید به کسی واگذار کرد که شایستگی و توانایی...
طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد

طلاق خلع:معنا،شرایط و ماهیت

معنی و شرایط طلاق خلع و مبارات قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه دو نوع طلاق به نام خلع و مبارات ذکر کرده که باید آنها را نوعی از طلاق توافقی به حساب آورد....