رأی دوم

1398/7/30

دراین پرونده موکل ، ملک مسکونی خود را به طور موقت اما از طریق دفتر اسناد رسمی و کاملا قانونی به فرزند خود بابت دریافت تسهیلات بانکی منتقل کرده است . موکل پس از انتقال ملک از فرزند خود وکالتنامه ای می گیرد که نشان دهد حق انتقال به خود را دارد . بعد از حدود 10 سال فرزند موکل و همسرش دچار اختلاف می شوند و عروس موکل بلافاصله ملک را توقیف می کند . یعنی همان ملکی که حقیقتا متعلق به موکل است و موکل موقتا وبا هدف اخذ تسهیلات به نام فرزند کرده است . خوشبختانه موکل با مشاهده اختلاف خانوادگی فرزندش ، به سرعت - والبته پس از اخذ مشاوره از وکلای دادگستری- اقدام به تنظیم مبایعه نامه ای میکند و ملک را با سند عادی به نام خود می کند . اینجانب در مرحله بدوی به عنوان معترض ثالث اجرایی در پرونده وارد شدم و خوشبختانه در مرحله بدوی و تجدید نظر موفق شدم ملک را از توقیف خارج کنم .