۲۳۲

قبل
بعدی

درباره من

وصیت نامه باید تمام اش به خط و امضای کسی باشه که وصیت می‌کنه و اگر اون شخص سواد نداشته باشه حتماً باید در دفتر اسناد رسمی وصیت کنه وگرنه وصیتنامه بی اعتبار خواهد بود. متاسفانه وصیت نامه شما هم از نظر قانونی اعتبار نداره مگر این برادر ها و خواهر شما وصیت پدر را قبول کنند.
رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰