مجموعه قوانینقانون مدنیجلد سوم – در ادله‌ی اثبات دعویکتاب اول – در اقرار ◄ باب اول – در شرایط اقرار

باب اول – در شرایط اقرار

ماده ۱۲۵۹

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده ۱۲۶۰

اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

ماده ۱۲۶۱

اشاره شخص لال که صریحاً حاكی از اقرار باشد صحیح است.

ماده ۱۲۶۲

اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مكره مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۳

اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۴

اقرار مفلَّس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیّان نافذ نیست.

ماده ۱۲۶۵

اقرار مدعی افلاس و ورشكستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌ شود تا افلاس یا عدم‌ افلاس او معین گردد.

ماده ۱۲۶۶

در مقر له اهلیت شرط نیست لیكن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.

ماده ۱۲۶۷

اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۲۶۸

اقرار معلق مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۹

اقرار به امری كه عقلا یا عادتا ممكن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده ۱۲۷۰

اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

ماده ۱۲۷۱

مقر له اگر به كلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یكی از دو نفر معین، صحیح است.

ماده ۱۲۷۲

در صحت اقرار تصدیق مقر له شرط نیست لیكن اگر مفاد اقرار را تكذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۳

اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد، ثانیا کسی كه به نسب او اقرار شده‌ تصدیق کند مگر در مورد صغیری كه اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن كه منازعی در پیش نباشد.

ماده ۱۲۷۴

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp
5/5 - (1 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید