توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مجموعه قوانینقانون آیین دادرسی مدنیباب سوم – دادرسی نخستین

باب سوم – دادرسی نخستین

فصل اول – تقدیم دادخواست (مواد ۴۸ الی ۶۰)

فصل دوم – بهای خواسته (مواد ۶۱ الی ۶۳)

فصل سوم – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی (مواد ۶۴ الی ۹۲)

فصل چهارم – جلسه دادرسی (مواد ۹۳ الی ۱۰۴)

فصل پنجم – توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست (مواد ۱۰۵ الی ۱۰۷)

فصل ششم – امور اتفاقی (مواد ۱۰۸ الی ۱۴۸)

فصل هفتم – تأمین دلیل و اظهارنامه ( مواد ۱۴۹ الی ۱۵۷)

فصل هشتم – دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت (مواد ۱۵۸الی ۱۷۷)

فصل نهم – سازش و درخواست آن (مواد ۱۷۸ الی ۱۹۳)

فصل دهم – رسیدگی به دلایل (مواد ۱۹۴ الی ۲۹۴)

فصل یازدهم – رای (مواد ۲۹۵ الی ۳۲۵)

 قبلی بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp
5/5 - (1 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید