توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مجموعه قوانینقانون مجازات اسلامیکتاب اول – کلیاتبخش دوم – مجازاتها

بخش دوم – مجازاتها

فصل اول – مجازاتهای اصلی (مواد ۱۴ الی ۲۲)

فصل دوم – مجازاتهای تکمیلی و تبعی (مواد ۲۳ الی ۲۶)

فصل سوم – نحوه تعیین و اعمال مجازاتها (مواد ۲۷ الی ۳۶)

فصل چهارم – تخفیف مجازات و معافیت از آن (مواد ۳۷ الی ۳۹)

فصل پنجم – تعویق صدور حکم (مواد ۴۰ الی ۴۵)

فصل ششم – تعلیق اجرای مجازات (مواد ۴۶ الی ۵۵)

فصل هفتم – نظام نیمه آزادی (مواد ۵۶ الی ۵۷)

فصل هشتم – نظام آزادی مشروط ( مواد ۵۸ الی ۶۳ )

فصل نهم – مجازاتهای جایگزین حبس ( مواد ۶۴ الی ۸۷ )

فصل دهم – مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان (مواد ۸۸ الی ۹۵)

فصل یازدهم – سقوط مجازات (مواد ۹۶ الی ۱۲۱)

 قبلی  /  بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید