5/5 - (1 امتیاز)

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مجموعه قوانینقانون مدنیجلد دوم‌ – در اشخاص

جلد دوم‌ – در اشخاص

کتاب اول – در کلیات (مواد ۹۵۶ الی ۹۷۵)

کتاب دوم – در تابعیت (مواد ۹۷۶ الی ۹۹۱)

کتاب سوم – در اسناد سجل احوال (مواد ۹۹۲ الی ۱۰۰۱)

کتاب چهارم – در اقامتگاه (مواد ۱۰۰۲ الی ۱۰۱۰)

کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر (مواد ۱۰۱۱ الی ۱۰۳۰)

کتاب ششم – در قرابت (مواد ۱۰۳۱ الی ۱۰۳۳)

کتاب هفتم – در نکاح و طلاق (مواد ۱۰۳۴ الی

کتاب هشتم – در اولاد ( مواد ۱۱۵۸ الی

کتاب نهم – در خانواده (مواد ۱۱۹۵ الی
کتاب دهم – در حجر و قیمومت (مواد ۱۲۰۷ الی ۱۲۵۶)

 قبلی  /  بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید