توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مجموعه قوانینقانون مدنیجلد سوم – در ادله‌ی اثبات دعوی

جلد سوم – در ادله‌ی اثبات دعوی

ماده ۱۲۵۷

ماده ۱۲۵۷

کتاب اول – در اقرار (مواد ۱۲۵۹ الی ۱۲۸۳)

کتاب دوم – در اسناد (مواه ۱۲۸۴ الی ۱۳۰۵)

کتاب سوم – در شهادت (مواد ۱۳۰۶ الی ۱۳۲۰)

کتاب چهارم – در امارات (مواد۱۳۲۱ الی ۱۳۲۴)
کتاب پنجم – در قسم (مواد ۱۳۲۵ الی ۱۳۳۵)

 قبلی  /  بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید