دراین مقاله تلاش می کنیم راه های قانونی طلاق زن، از شوهر معتادش را بر اساس قوانین جاری توضیح دهیم.
طلاق زن از شوهر معتاد

 

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

در این مقاله تلاش می کنیم راه های قانونی طلاق زن، از شوهر معتادش را بر اساس قوانین جاری توضیح دهیم.

مقدمه:

اصولا بنیان زندگی خانوادگی و زناشویی به علل گوناگون در معرض آفات و خطرات و عوارض بسیاری قرار دارد و هر کدام از این علل و عوامل ممکن است موجب سست شدن این بنیان شوند و نهایتا زندگی خانوادگی را متلاشی کنند.

به نظر می رسد یکی از اصلی ترین و مخرب ترین این عوامل، اعتیاد شوهر و در موارد کمتری هم اعتیاد زن باشد.

در این مقاله قصد پرداختن به علل اعتیاد و عوارض فراوان روانی و اجتماعی آن را نداریم. بلکه صرفا از نقطه نظر حقوق خانواده تلاش می کنیم به اعتیاد نظر کنیم.

اعتیاد به خودی خود اگر چه امری مذموم و ناپسند است، اما شاید علت اصلی تفریق و جدایی زن و مرد نباشد. بلکه پاره ای از عوارض ناخواسته اعتیاد، باعث می شود زندگی مشترک برای یکی از طرفین غیر قابل تحمل گردد و نهایتا هم  باعث به هم خوردن رابطه آنها شود.

یکی از این عوارص، کاهش قدرت جنسی شخص معتاد است که رابطه زناشویی را به طرز معنا داری کاهش می دهد و موجب سردی روابط عاطفی آنها می شود.

به عبارتی ماده مخدر باعث کاهش نیاز جنسی فرد می شود و حتی در موارد حاد، شخص معتاد مطلقا نیاز جنسی خود را از دست می دهد.

این موضوع در زوجین جوان می تواند مشکلات بسیاری پدید آورد. بسیاری از خیانت ها و روابط نامشروع بر اثر بی تفاوتی مرد معتاد به همسر خود شکل می گیرد و بدیهی است که خانواده ای با این مختصات و ویژگی ها نمی تواند دوام چندانی داشته باشد.

همچنین اعتیاد سبب بی قیدی و بی تفاوتی شخص معتاد به مسائل اساسی زندگی از قبیل شغل و فعالیت اقتصادی می شود و این مسئله در غالب موارد فقر و فلاکت شدیدی به همراه می آورد.

شخص معتاد تنها به فکر تهیه ماده مخدر و فرو رفتن در دنیای ذهنی خود است و اصولا جهان اطراف برای او اهمیتی ندارد.

تمامی این علل و عوامل باعث می شوند که اعتیاد در صدر عوامل طلاق قرار گیرد.

 

شرایط طلاق از زن معتاد

اعتیاد مضر شوهر به مواد مخدر یکی از عللی است که در قانون ایران سبب می شود زن به دلیل آن تقاضای طلاق کند.

هر چند ممکن است موضوع اعتیاد زن و طلاق او هم مورد سوال قرار گیرد و زندگی با زن معتاد هم باعث مشکلاتی برای مرد شود و زندگی را برای او ناممکن کند، اما چون در قانون ایران اصولا مرد برای طلاق دادن همسر خود نیازی به دلیل قانونی ندارد و هر وقت اراده کند می تواند زن خود را طلاق دهد بدیهی است که قانون گذار تنها این حق را برای زن قائل شده است.

در حال حاضر کافی است که زن بتواند اعتیاد مضر شوهر خود را اثبات کند و بدین واسطه از دادگاه  تقاضای صدور حکم طلاق نماید.

قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ خود به زن این اختیار را داده که اگر در شرایطی قرار گرفت که زندگی  مشترک برای او غیر ممکن بود از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

یکی از مواردی که در این ماده تصریح شده و از مصادیق عسر و حرج برای زوجه شناخته شده اعتیاد مرد است.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی:

«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود

 

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

 

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

 

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

همانطور که ملاحظه می شود قانون گذار در بند دوم ماده فوق اعتیاد زوج را از عللی دانسته که زن به سبب آن می تواند از محکمه تقاضای طلاق نماید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید