مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌ ◄باب سوم‌ – در عقود معینه مختلفه ◄ فصل اول – در بیع

فصل اول – در بیع

مبحث اول – در احکام بیع (مواد ۳۳۸ الی ۳۴۴)

مبحث دوم – در طرفین معامله (مواد ۳۴۵ الی ۳۴۷)

مبحث سوم – در مبیع (مواد ۳۴۸ الی ۳۶۱)

مبحث چهارم – در آثار بیع (مواد ۳۶۲ الی ۳۹۵)

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (مواد ۳۹۶ الی ۴۵۷)

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید