مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت چهارم – در وصایا و ارثباب دوم‌ – در ارث ◄ فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث 

ماده ۸۶۱

موجب ارث دو امر است:

‌نسب و سبب.

ماده ۸۶۲

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه‌اند:

۱) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها.

۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها.

ماده ۸۶۳

وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

ماده ۸۶۴

از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده ۸۶۵

اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود بجهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آن ها مانع دیگری باشد‌ که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد.

ماده ۸۶۶

در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید