مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌ ◄باب سوم‌ – در عقود معینه مختلفه ◄ فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی

ماده ۶۵۴

 قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهّداتی كه از معاملات نامشروع توليد شده‌ باشد جاريست.

ماده ۶۵۵

 در دوانيدن حيوانات سواری و همچنين در تيراندازی و شمشيرزنی گروبندی جايز و مفاد ماده قبل در مورد آن ها رعايت نمی شود.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید