توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مجموعه قوانینقانون مدنیجلد اول – در اموالکتاب دوم – در اسباب تملکقسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌باب اول‌ – در عقود و تعهدات به طور کلی‌فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله

فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده ۱۹۰

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهت معامله

مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آن‌ها (مواد ۱۹۱ الی ۲۰۹)

مبحث دوم – در اهلیت طرفین (مواد ۲۱۰ الی ۲۱۳)

مبحث سوم – در مورد معامله (مواد ۲۱۴ الی ۲۱۶)

مبحث چهارم – در جهت معامله (مواد ۲۱۷ الی ۲۱۸ مکرر)

 قبلی  /  بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید