توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مجموعه قوانینقانون مدنیجلد اول – در اموالکتاب دوم – در اسباب تملکقسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌باب اول‌ – در عقود و تعهدات به طور کلی‌فصل سوم – در اثر معاملات

فصل سوم – در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومی‌ (مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵)

مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات (مواد ۲۲۶ الی ۲۳۰)

مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث (مواد ۲۳۱)

 قبلی  /  بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید