مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌ ◄باب سوم‌ – در عقود معینه مختلفه ◄ فصل سوم – در معاوضه

فصل سوم – در معاوضه

ماده ۴۶۴

 معاوضه عقدی است كه به موجب آن يكی از طرفين مالی می دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ می كند بدون ملاحظه اينكه يكی از عوضين مبيع و ديگری ثمن باشد.

ماده ۴۶۵

 در معاوضه احكام خاصه بيع جاری نيست.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید