توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۱۰

بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

توضیحات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

  1. ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به تعریف بزه دیده پرداخته است. واژه بزه دیده که گویا از برساخته های فرهنگستان زبان و ادب فارسی است برای نخستین بار است که در قانون به کار می رود و پیش از این سابقه  استعمال ندارد. با وجودی که بزه دیده از جرم می تواند دامنه شمول وسیعی داشته باشد و افراد زیادی را می توان در قالب بزه دیده تصور نمود، اما نباید به معنای لغوی واژه بسنده کرد. بلکه از شمول آن باید تا  اندازه ای کاسته شود که تنها زیان دیدگان مستقیم از جرم مشمول تعریف قانونی قرار گیرند.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید