توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۱۰۵

 بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید می ‏کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می‌ نماید.

توضیحات ماده  ۱۰۵قانون آئین دادرسی کیفری

  1. بازپرس در مواردی مکلف به تبعیت از دستورهای صادره از جانب دادستان است. برای مشاهده این موارد و بررسی دقیق تر می توانید به مواد ۲۶۶ به بعد این قانون و توضیحات ذیل آن مواد مراجعه فرمایید.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید