قانون مدنی ماده1116

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مجموعه قوانین◄  قانون مدنی ◄ فصل هشتم: در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

►   ماده قبل                                                           ◄   ماده بعد            

ماده ۱۱۱۶

 در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سکنای زن به تراضی طرفين معين می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفين، منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي که اقربائی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمينانی را معين خواهد کرد.

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰
WhatsApp telegram

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید