توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۱۶

هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

توضیحات ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

  1. در هر حالتی که دادخواست در یکی از مراجع حقوقی یا کیفری مطرح باشد و مدعی خصوصی مایل باشد از حق انتخاب خود برای پیگیری پرونده در مرجعی دیگر استفاده کند باید دعوا یا دادخواست را مسترد نماید و سپس به مرجع بعدی مراجعه نماید.
  2. این حالت که مدعی خصوص میتواند دعوای خود را در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح کند به « حق انتخاب» مشهور است. علی الاصول و بنا براصل باید دادخواست مطالبه ضررو زیان را در دادگاه حقوقی مطرح نمود و این که قانونگذار این فرصت را به مدعی خصوصی داده است تا او بتواند ضمن رسیدگی به امر کیفری مطالبه ضرر و زیان های ناشی از جرم را نیز مطرح نماید را باید یک امر استثنایی به حساب آورد. 

منبع : نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید