توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۱۷

دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود، رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان، مستلزم تحقیقات بیشتر باشد، که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

توضیحات ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

  1. این ماده را می توان به نوعی ادامه ماده ۱۶ به حساب آورد که به نوعی  مجددا بر حق مدعی خصوصی جهت ارائه دادخواست به دادگاه کیفری تاکید می نماید. امری که خلاف اصل است و تنها دلیل آن همراه بودن و پیوسته بودن امر کیفری و حقوقی است.
  2. اصولا محاکم در ضمن حکم خود،  میزان دقیق خسارت را ذکر می کنند. همچنین در مواردی که حکم به رد مال صادر می شود مشخصات عین مال نیز در حکم تعیین می شود تا از اشکالات اجرایی در مرحله اجرای احکام جلوگیری شود. 

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید