توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۲۴

در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.

توضیحات ماده  ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

  1. همان طور که پیش تر هم توضیح داده شد اصولاً دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می شود و حوزه قضایی بخش فاقد دادسرا است. در نتیجه وظایف دادسرا و خصوصا دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی است. ناگفته نماند در شرایط خاص رئیس قوه قضائیه بر اساس ماده ۲۹۹ می تواند در حوزه قضایی بخش نیز دادگستری تشکیل دهد. بدیهی است که این شرایط بسیار استثنایی است. همچنین در خصوص جرائم موضوع ماده ۳۰۲ همین قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط انجام وظیفه می نماید.
  2. بر اساس تبصره دو ماده ۲۳۵  قانون همین قانون، در حوزه قضایی بخش، اختیار  اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه با رئیس یا دادرس دادگاه بخش است نه رئیس حوزه قضایی و مرجع رسیدگی به اعتراضِ دستور دادرس دادگاه بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.
  3. بر اساس ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه بخش، وظیفه دادستان از حیث تجدید نظر خواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و اگر رئیس دادگاه خود رای صادر کرده باشد این وظیفه بر عهده دادرس علی البدل است.
  4. بر اساس ماده ۴۸۴ همین قانون، به طور کلی اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است اما بر اساس تبصره ۳ همین ماده در حوزه قضایی بخش به واسطه فقدان دادستان، این وظیفه (اجرای احکام کیفری) را رئیس دادگاه و درغیاب او دادرس علی البدل انجام می دهند. 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید