توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۲۵

به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.

توضیحات ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

توجه به این نکته ضروری است که تشکیل دادسراهای تخصصی به معنای اختصاصی شدن دادسرا نیست. بلکه کماکان دادسرای عمومی و انقلاب موجود برای رسیدگی به جرائم هر دو مرجع کیفری دادگاه عمومی و انقلاب صلاحیت دارد و نباید پنداشت ایجاد دادسرای تخصصی، در صلاحیت این دادسراها تغییراتی ایجاد می کند.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید