توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۳۹

ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

توضیحات ماده  ۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری

  1.  چنانچه ضابطان مفاد این ماده را رعایت نکنند با ضمانت اجرای مندرج در ماده ۶۳ این قانون یعنی محکومیت به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی مواجه خواهند شد.

 

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید