توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۴۳

هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به‌عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می‌کند.

توضیحات ماده  ۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. از آنجا که کشف جرم و گزارش جرائم ارتکابی به مقام قضایی، یکی از وظایف ضابطان دادگستری است، آنها مکلفند در صورت کشف جرم آن را به مقام قضایی (دادستان) گزارش دهند. اما با این حال این تکلیف منوط به وقوع جرم و احراز آن توسط ضابطین است و در مواردی که آنها شک و تردید در وقوع جرم دارند با این تکلیف قانونی مواجه نیستند. در هرصورت بر اساس ماده فوق ضابطان باید تلاش و کوشش لازم را پیش گزارش و اعلام به دادستان انجام دهند و بدیهی است که این اقدامات باید بدون هرگونه اقدام قضایی از قبیل تفتیش و بازرسی و احضار و جلب اشخاص باشد. نیاز به توضیح ندارد که شرایط فوق در حالتی است که جرم مشهود نیست. در جرائم مشهود تکلیف ضابطان دادگستری بر اساس ماده ۴۴ مشخص شده است که عبارت است از : انجام تمام اقدامات لازم به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی با دیگر افراد دخیل در موضوع مجرمانه.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید