توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۵۴

ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏ اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

توضیحات ماده  ۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. در خصوص دستوری که دادستان یا بازپرس پس از حضور در صحنه جرم صادر می کنند توجه به نکات مندرج در مواد ۹۸ و ۹۲ این قانون لازم و ضروری است. به این صورت که در مواردی از جمله در رابطه با جرائم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری مباشرت شخص بازپرس در تحقیقات الزامی است و او نمی تواند این تکالیف را به ضابطان دادگستری واگذار نماید.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید