توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۵۶

ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

توضیحات ماده  ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. در این ماده نکته خاصی وجود دارد و به نوعی ادامه ماده قبل محسوب می شود و حتی شایسته بود به ماده قبل افزوده می شد. اما به هر روی تاکیدی مجدد است بر حفظ حقوق شهروندی تا در بازرسی  و تفتیش ضابطان دادگستری به دلیل وجود حکم کلی حقوق شهروندی را تضییع ننمایند.
  2.  بر اساس بند ۸ ماده واحده قانون حقوق شهروندی: «بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.»

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید