توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۶۴

جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب – اعلام و اِخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت – اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طُرق قانونی دیگر

توضیحات ماده  ۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. اگر بازپرس خود ناظر وقوع جرم باشد، شروع به تحقیقات او منوط به ارجاع امر از سوی دادستان به  اوست. بر اساس ماده ۸۹ همین قانون، چنانچه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند، اما باید مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهد و اگر دادستان موضوع را به بازپرس ارجاع نمود او می تواند به تحقیقات خود ادامه دهد، در غیر این صورت با مانع قانونی روبروست.

۲٫ اظهار و اعلام متهم قبل از شروع تعقیب، افزون بر این که یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب به حساب می آید، مطابق بند «ت» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات تخفیف در مجازات های تعزیری شناخته شده است. همچنین اقرار موثر متهم در حین تحقیق و رسیدگی از موجبات تخفیف مجازات در نظر گرفته شده است.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید