توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۶۵۶

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود:
۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶ – هر گاه اداره‌ کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

آرای دادگاه ها نظرات مشورتی

توضیحات ماده ۶۵۶  قانون مجارات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده )

آرای دادگاه

نظرات مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
استعلام :ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه شکستن هر یک از استخوان‌های ترقوه را در صورتی که بدون عیب ترمیم شود یا با عیب درمان شود مشخص کرده، اما در خصوص دیه خرد شدن یا ترک برداشتن استخوان ترقوه ساکت است. آیا دیه خرد شدن یا ترک برداشتن استخوان ترقوه بر اساس ماده ۶۵۶ قانون یادشده تعیین می‌شود یا وفق ماده ۵۶۹ آن؟

پاسخ :دیه استخوان ترقوه در ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعیین شده و دیه ترک ‌خوردن و شکستن هر یک از استخوان‌های ترقوه طبق مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مذکور، مشخص گردیده است؛ اما چون دیه خرد شدن استخوان ترقوه به طور صریح پیش بینی نشده است، به نظر می رسد می تواند مشمول عمومات مذکور در بند «ب» ماده ۵۶۹ قانون مذکور باشد. +

 

 

 

 

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰
5/5 - (1 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید