توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۷

در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ / ۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

توضیحات ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری

  1. مجازات مندرج در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ عبارت است از: انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به علاوه حبس از دو ماه تا سه سال.
  2.  وکیل و کارشناس و ارزیاب هم از جمله اشخاصی هستند که در فرایند دادرسی مداخله دارند و ضمانت اجرای این ماده می تواند شامل آنها نیز باشد، اگر چه ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی انصراف به مقامات قضایی دارد. بدیهی است در این فرض شمول ماده فوق بر وکیل و کارشناس و همچنین ضابطان دادگستری جنبه استثنایی دارد.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید