توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۷۳

 دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

توضیحات ماده  ۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. با توجه به این که مقام تحقیق و مقام تعقیب در دادسرا از هم تفکیک شده اند بدیهی است که دادستان حق دخالت در امر تحقیقات مقدماتی، به این صورت که شخصا مبادرت به انجام تحقیقات مقدماتی نماید را ندارد. اما با این وجود بر اساس ماده ۷۴ حق نظارت و و حضور در تحقیقات مقدماتی را دارد. در مورد نحوه نحوه تعامل بازپرس و دادستان و تکلیف بازپرس به قبول درخواست های دادستان می توان به ماده ۱۰۵ و همچنین مواد ۲۶۶ تا ۲۶۹ این قانون مراجعه نمود. 
  2. بر اساس ماده ۲۷ این قانون، دادستان مرکز استان نسبت به دادستان های شهرستانهای آن استان حق نظارت دارد و باید تعلیمات لازم به آنها ارائه دهد. همچنین  است در مورد رئیس دادگاه بخش که فاقد دادسرا است و وظایف دادستان را انجام می دهد.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید