توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۷۳۲ 

حواله عقدی است لازم و هيچ یک از محيل و محتال و محال عليه نمی تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خيار فسخ شرط شده باشد.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰
WhatsApp telegram

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید