توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۷۴

 دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

توضیحات ماده  ۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. بر اساس ماده ۹۲ همین قانون، علی رغم این که تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است، اما در مواردی دادستان نیز می تواند عهده دار این وظیفه باشد. در این موارد معمولا دادستان این وظیفه به دادیار واگذار می کند از نظر سلسله مراتب اداری نیز به نوعی زیر مجموعه دادستان محسوب می شود. چنانچه دادستان امر تحقیق را به دادیار واگذار نماید به نظر می رسد که دادستان این حق را داشته باشد که تحقیقاتی که توسط دادیار به جریان افتاده را متوقف نماید.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید