توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۷۵

 نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به‌عمل می ‏آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

توضیحات ماده  ۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. ماده ۲۶ همین قانون، که به صلاحیت دادسرا پرداخته است، بیان گر این موضوع است که در مواردی که دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم، دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، باید دادسرایی که در معیت دادگاه صالح واقع شده تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. با این حال همان طور که در ذیل آن ماده بیان شد این موضوع در مواردی از جمله ماده ۴۰۱ این قانون با استثناء مواجه شده است.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید