توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۷۷

 درصورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌ آوری ادلّه وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل می‌آورد.

توضیحات ماده  ۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. اقداماتی که دادستان پیش از حضور بازپرس  انجام می دهد را نباید تحقیقات مقدماتی فرض کرد. بلکه صرفا نوعی اقدام احتیاطی و تامینی برای حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم است. با این وجود همان طور که در ماده ۹۲ هم ذکر شده است در مواردی استثنائاً اختیارات دادستان بیش از این در نظر گرفته شده است.
  2. همچنین به نظر می رسد علاوه بر دادستان، دادیار کشیکی که در دادسرا حضور دارد نیز می تواند در رابطه با  این جرائم «جرائم موضوع بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲» که به صورت مشهود واقع شده اند اقدامات لازم مندرج در ماده یعنی: مداخله برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم را به عمل آورد.  اگر این جرائم غیر مشهود باشند نیز با رعایت نکات مندرج در ماده ۱۸۹ همین قانون می توان متهم را حداکثر تا ۲۴ ساعت تا قبل از حضور بازپرس تحت نظر قرار داد.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید