توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۷۹۰ 

بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است ليکن اگر با وجود مطالبه آن، را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصير نکرده باشد.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید