توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۹۴۵ 

اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نمی برد ليکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث می برد.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰
WhatsApp telegram

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید