مجموعه قوانینقانون مدنیجلد دوم‌ – در اشخاص کتاب هفتم – در نکاح و طلاق باب دوم – در انحلال عقد نکاح فصل دوم- در طلاقمبحث دوم – در اقسام طلاق

 

مبحث دوم – در اقسام طلاق

طلاق بر دو قسم است. بائن و رجعی.

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

در موارد ذیل طلاق بائن است:
۱) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
۲) طلاق یائسه؛
۳) طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛
۴) سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از این‌که مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

قبلی / بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید