مجموعه قوانینقانون مدنیجلد اول – در اموالکتاب دوم – در اسباب تملکقسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌باب اول‌ – در عقود و تعهدات به طور کلی‌فصل سوم – در اثر معاملات ◄ مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده ۲۲۶ 

در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكی از متعاملين طرف ديگر نمی تواند ادعای خسارت نمايد مگر اين که برای ايفاء تعهّد مدت‌ معينی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ايفاء تعهّد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نمايد كه اختيار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهّد را مطالبه كرده است.

ماده ۲۲۷ 

متخلّف از انجام تعهّد وقتی محكوم به تأديه خسارت می شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است كه‌ نمی توان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۸

در صورتی كه موضوع تعهّد تأديه وجه نقدی باشد حاكم می تواند با رعايت ماده ۲۲۱ مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در‌ تأديه دين محكوم نمايد.

ماده ۲۲۹

اگر متعهّد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآيد، محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نمی تواند او را به بيشتر يا‌ كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید