مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌ ◄باب اول‌ – در عقود و تعهدات به طور کلی‌فصل ششم – در سقوط تعهدات ◄مبحث سوم – در ابراء

مبحث سوم – در ابراء

ماده ۲۸۹

ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد.

ماده ۲۹۰

 ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود كه متعهدله برای ابراء اهليت داشته باشد.

ماده ۲۹۱

 ابراء ذمه ميّت از دين صحيح است.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید