مجموعه قوانینقانون مدنیجلد اول – در اموالکتاب دوم – در اسباب تملکقسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌باب اول‌ – در عقود و تعهدات به طور کلی‌فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله ◄ مبحث سوم – در مورد معامله

مبحث سوم – در مورد معامله

ماده ۲۱۴

مورد معامله بايد مال يا عملی باشد كه هر يک از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاء آن را می كنند.

ماده ۲۱۵ 

مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمّن منفعت عقلائی مشروع باشد.

ماده ۲۱۶

مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالی به آن كافی است.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید