مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌ ◄باب اول‌ – در عقود و تعهدات به طور کلی‌فصل ششم – در سقوط تعهدات ◄مبحث ششم – مالکیت ما فی الذمه

مبحث ششم – مالکیت ما فی الذمه

ماده ۳۰۰ – اگر مديون مالک مافی الذّمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل اين كه اگر كسی به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او‌ نسبت به سهم‌الارث ساقط می شود.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید