مجموعه قوانینقانون مدنیجلد اول – در اموالکتاب دوم – در اسباب تملکقسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌باب اول‌ – در عقود و تعهدات به طور کلی‌فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله ◄ مبحث چهارم – در جهت معامله

مبحث چهارم – در جهت معامله

ماده ۲۱۷ 

در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولی اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الّا معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ 

هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ مكرر

هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون برای فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقيف اموال وی را به ميزان بدهی او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید