مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات‌ ◄باب سوم‌ – در عقود معینه مختلفه فصل سیزدهم – در وکالت ◄ مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضا وکالت

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضا وکالت

ماده ۶۷۸

وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود:

۱ – به عَزل موکّل.

۲ – به استعفای وکیل.

۳ – به موت یا به جنون وکیل یا موکّل.

ماده ۶۷۹

موکّل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکّل نافذ است.

ماده ۶۸۱

بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکّل به اذن خود باقی است می تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲

محجوریت موکّل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حَجر مانع از توکیل در آن ها نمی باشد و هم چنین است محجوریت‌ وکیل مگر در اموری که حَجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۳

هر گاه متعلّق وکالت از بین برود یا موکّل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که مُنافی با وکالت وکیل‌ باشد به جا آورده مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

قبلی / بعدی

 

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
WhatsApp

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید