رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. «بقای حق فسخ بایع...
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره