اگر بخواهیم به زبان ساده سخن بگوییم می توان گفت: آنچه که عرفاً مردم به عنوان خرجی یا مخارج خانه به حساب می آورند که البته جزو تکالیف و وظایف مرد محسوب می شود

نفقه:۹ نکته مهم که باید بدانید

نفقه با استناد به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن،البسه،غذا،اثاث منزل وهزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج،...
رزرو وقت مشاوره