داشتن «سِمَت» برای اقامه دعوا به چه معناست؟

داشتن «سِمَت» برای اقامه دعوا پی نوشت: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. داشتن...

مفهوم نفع و ویژگی های آن به عنوان یکی از شرایط اقامه دعوا

مفهوم نفع و ویژگی های آن به عنوان یکی از شرایط اقامه دعوا پی نوشت: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می...

اهلیّت قانونی برای اقامه دعوا

پی نوشت: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. اهلیّت قانونی برای اقامه دعوا به...

مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص

پی نوشت: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مراجع رسیدگی به اختلافات بین...

مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی

مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی پی نوشت: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و ... می تواند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته ...
در این مطلب به دعوای جلب ثالث پرداخته ایم

دعوای جلب ثالث و چند نکته راجع به آن

فرض کنید احمد علیه بابک دعوایی طرح و ادعا می کند بابک زمانی که مشغول جوشکاری در ساختمان خود بوده به علت بی احتیاطی وبی مبالاتی باعث بروز آتش سوزی در ساختمان وی(احمد) شده...
در این مقاله در مورد تامین خواسته صحبت میکنیم

تامین خواسته ،عملیاتی ضربتی در نبرد قضایی

تامین خواسته! عملیاتی ضربتی در نبرد قضایی توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم...
رزرو وقت مشاوره