تست قانون

اصل ۳۵ در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اصل ۱۵۶ قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل...

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

استعلام:   در فرضی که دعواي اعسار از پرداخت محکوم به، خارج از مهلت قانونی طرح و محکوم علیه جهت خلاصی از توقیف،  مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقباً دعواي اعسار به موجب حکم...

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

استعلام:   این سازمان (نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور) در سال 1354 به عنوان معاونت عمرانی وزارت جلیله آموزش و پرورش تاسیس و هم اکنون به ادارات کل تابعه در مراکز استان ها، در امر...

ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

‌ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر 1356 در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ‌دستور تخلیه مورد اجاره را...

آداب ارتباطی وکیل و موکل

پیش نوشت یک: نویسنده این مقاله قصد دارد آنچه را که بر اساس تجربیات شخصی و به واسطه تعامل مستقیم با مراجعین و موکلین خود به دست آورده و آن ها را مفید می داند،...

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مجموعه قوانین ◄ قانون...

قانون مدنی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مجموعه قوانین ◄ قانون...

بخش ششم – مسائل متفرقه

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. مجموعه قوانین ◄ قانون...
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره