نمونه لایحه در پرونده «الزام به تسلیم مبیع»

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شازند با سلام و تحیّات الهی احتراماً در خصوص پرونده کلاسه  . . . مطروحه در آن شعبه با موضوع «الزام به تسلیم مورد معامله» با عنایت  به...

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب (۱۳۴۷)

   توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ‌مبحث اول: شركت‌ هاي سهامي بخش...
رزرو وقت مشاوره