ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی...

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۰۴ (اصلاحی مطابق ماده...

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی...

ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده)

ماده ۶۰۸ (اصلاحی مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قَذف نباشد دارای مجازات جزای نقدی درجه شش خواهد بود. توضیحات ماده: مجازات...

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. متن ماده قانونی...

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی  در مقررات...

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۹  مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود: درجه ۱  حبس بیش از بیست و پنج سال.  جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال  مصادره کل اموال. انحلال شخص حقوقی. درجه ۲  حبس بیش از...

ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۸ (اصلاحی مطابق...

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. ماده ۱۳۷ (اصلاحی مطابق...

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی

ماده 62 قانون مجازات اسلامی   در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص...
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره