دادگاه تکلیفی به تشدید مجازات در بند الف ماده ۱۳۴ ندارد

تاریخ نظریه : 1399/09/18 شماره نظریه : 7/99/1292 استعلام : 1- کیفیت تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف در قانون کاهش مجازات حبس مشخص شده ولی در جرایم متعدد غیر مختلف به درستی کیفیت آن مشخص نشده؟...

چکیده نظریه: دعوای ابطال اجراییه چک دعوایی است غیر مالی.

توضیحی کوتاه: این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. نظریه مشورتی شماره : 7/1400/280 تاریخ...
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره